Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

IRT genomför en större utökning av sin Trailerflotta!

IRT genomför en större utökning av sin Trailerflotta!

Leverans av Jonas Hansson – TIP till Tommy Backström – Åkeriansvarig IRT och Björn Steenstrup – VD IRT

IRT Logistics AB har genom åren gjort sig väl kända för sin höga tillförlitlighet, korta effektiva transporttider samt stora flexibilitet. IRT har hanterat Brexit övergången mycket väl och IRTs kunder har märkt mycket lite av de problem och långa transporttider som efter Brexit uppstått hos flera andra UK aktörer vilket därmed drabbat deras kunder.

Ett resultat av detta är att vi på IRT kunnat glädjas åt en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

Därför utökar vi vår trailerflotta med 30 nya Megatrailers som skall hjälpa oss svara upp mot den rejält ökade efterfrågan på våra tjänster som nu skett. Trailerna är specialanpassade just för rutten Sverige- UK och är dessutom utrustade efter den högsta standarden för att säkerställa optimal säkerhet kring godset samt hantering.

IRT Logistics AB har samarbetat med TIP sedan 2016. TIP levererade i slutet av september de första 10 av totalt 30 st Megatrailers beställda av IRT samt deras engelska partner Oceanblue Logistics Ltd.

Resterande 20 trailers levereras i januari 2022.

IRT Logistics AB är sedan många år nischade och specialiserade på högkvalitativa godstransporter mellan Sverige och England/ Storbritannien. Huvudinriktningen är och har varit inom PTL segmentet, men IRT börjar nu också erbjuda effektiva FTL lösningar, något som mottagits väl på marknaden.