Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

GDPR och nya villkor

Fr.o.m. den 25 maj 2018 träder ett nytt europadirektiv i kraft gällande behandling av personuppgifter. Syftet med detta är att skydda den enskilda personens identitet och personuppgifter.

Med hänvisning till detta, så uppdaterar vi nu våra rutiner för att följa den nya lagen, GDPR, och säkerställa att all hantering av uppgifter som vi måste ha för att fullfölja våra kund avtal och följa det nya direktivet. Du behöver inte göra något aktivt på grund av detta informationsmail.

GPDR, Personuppgiftshantering och Integritetspolicy
Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. Genom att anlita och/ eller nyttja IRTs tjänster godkänner kund att till IRT lämnade uppgifter behandlas i IRTs register och system.

IRT ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.
Vi hanterar personuppgifter, namn och telefonnummer, endast i syfte att fullfölja vårt arbete samt utföra fakturering. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalade projekt.

IRT sparar lämnade uppgifter så länge som dessa behövs, då vi har återkommande projekt för samma kund så bevaras uppgifterna tills du som kund begär att de tas bort.

Vårt kundregister användes endast i hänförligt syfte till IRT verksamhet och överlämnas ej till annat företag för kommersiellt syfte.

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du önskar.