Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

Miljö

Vårt mål är att erbjuda snabba och effektiva transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Därför arbetar vi ständigt med att utveckla våra transporttjänster, och ställer höga krav på våra underleverantörer, för att minimera påverkan på miljön. För att lyckas med detta arbetar vi efter kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

IRT Miljöpolicy

IRT skall genom att skapa lösningar baserade på snabba och effektiva transporter, med minsta möjliga miljöpåverkan, bidra till en långsiktig utveckling av företagets produkter och tjänster. Dessa skall ständigt förbättras för att möta marknadens krav på miljö, kvalitet och effektivitet. Vi skall arbeta på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt genom att ta hänsyn till människor och miljö när vi transporterar och hanterar gods för våra uppdragsgivare. Vi skall vid all upphandling prioritera produkter och tjänster med minsta möjliga påverkan på miljön.

Vi skall minska vår egen förbrukning av material genom ökad återanvändning och återvinning. Vi skall utveckla våra transporttjänster och ställa krav på våra underleverantörer så att miljöpåverkan blir minsta möjliga. Vi skall informera våra samarbetspartners om vårt pågående miljöarbete samt påverka dem att engagera sig i miljöfrågor. Vi skall utbilda vår personal för att öka deras kompetens och engagemang i miljöfrågor. Vi skall efterleva lagar och andra krav som ställs på verksamheten. Vi skall arbeta förebyggande för att minimera påverkan på miljö och hälsa. Vi skall eftersträva en ständig förbättring och se miljöarbetet som en långsiktig investering för kommande generationer.