Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

Villkor, försäkringar och betalning

Försäkringar

Vårt ansvar enligt NSAB 2000 är försäkrat hos IF. Transport- / Varuförsäkring är ej inkluderat i våra ordinarie åtaganden. Vi hjälper Er gärna med att till en låg premie teckna separat försäkring för enstaka transporter eller generellt avtal för era samlade transporter. Tala med din kontaktperson!

EUs Svaveldirektiv 2012/33 (Marpol)

De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2015 och kommer att ha stor inverkan på hela transportsektorn i Norra Europa, både tekniskt och ekonomiskt.

Nedan finner ni länkar till DFDS broschyr och en video som förklarar mer i detalj hur DFDS Seaways fartyg har utrustats för att möta de nya kraven.

Länk till DFDS broschyr

Länk till video

Transportvillkor

Alla Uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2000 – Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (med undantag för tidslöfte i § 6 andra stycket och § 20 B samt med undantag för försäkringsplikt i § 27 C3 ), samt enligt IRTs Allmänna Transportbestämmelser.

Betalning till IRT Logistics

Bankgiro: 262-6117
Swish: 123 441 76 48
Bank: Handelsbanken
BIC / Swift: HANDSESS
SEK: IBAN: SE76 6000 0000 0004 6093 5801
GBP: IBAN: SE54 6000 0000 0000 5179 1749
EUR: IBAN: SE23 6000 0000 0000 5179 1919
Org. Nr: 556744-5233
F-skatt: SE5567445233-01
Revisor: KPMG

Ladda ner dokument

NSAB 2000 och Incoterms.

Här kan du ladda ned NSAB 2000 och Incoterms.

 

NSAB 2000 Svenska

NSAB 2000 English

Incoterms Svenska

Incoterms English

Läs mer om oss: