Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

Frakt och transport från Sverige till England

Frakt till & från England

IRT bedriver sedan 2001 en egen tillförlitlig och mycket väl fungerande gods trafik till och från England och hela Storbritannien

På länkarna nedan hittar ni mer info om Brexit. OBS! Sidan ”Brexit vägledning” kräver inloggning. Saknar du lösenord, hör med din kontaktperson hos IRT.

Brexit?Brexit vägledning

 

IRT erbjuder dagliga avgångar för såväl PTL som FTL leveranser till och från orter i hela Storbritannien. Vårt smidiga upplägg av transporter till och från hela Storbritannien omfattar såväl konventionell samlastningstrafik i våra egna moderna trailers för transport av styckegods och delpartisändningar, som hellaster.

Vi har gjort oss kända för våra korta och korrekta leveranstider, samt vår mycket låga frekvens av skador och avvikelser.

IRT har hanterat Brexit övergången mycket väl och IRTs kunder har märkt mycket lite av de problem och långa transporttider som efter Brexit uppstått hos flera andra UK aktörer och därmed drabbat deras kunder.

Våra inrikestransporter utförs med särskilt utvalda svenska åkerier och engagerade svensktalande chaufförer.

Vi hjälper givetvis till med prisvärda snabbtransporter när godset har extra bråttom och lösningar med särskilda tidshänsyn.

Tillförlitliga lösningar för trygga Englandstransporter

Våra engagerade och skickliga medarbetare har alla lång och djup erfarenhet av Englandstrafik och svarar för att allt fungerar precis enligt överenskommet.

IRTs  partner i England, Oceanblue Logistics Ltd, är på motsvarande sätt nischade mot Sverige och Skandinavien
och har där i sin tur ett motsvarande renomme´ som en av de allra bäst fungerande Sverige transportörerna.

Som kund hos IRT kan du känna dig lugn och trygg med vissheten att du valt en transportpartner som tar hand om ditt gods på bästa sätt.

IRT har genom åren gjort sig väl kända för sin höga tillförlitlighet, korta effektiva transporttider samt stor flexibilitet.

 

Prisförfrågan för frakt till & från England:

Våra servicenivåer för frakt till & från England:

avtalatsatt

Standard:

Med vår standardlösning levereras godset inom 4-5 dagar beroende på avstånd.

Prioriterad:

När godset måste hämtas och lämnas en viss tid ska du välja vår Prioriteradtjänst.

Special:

Ibland krävs speciallösningar. Godset kan till exempel vara extra stort, tungt eller känsligt.