Facebook

I.R.T byter namn

Du kommer att skickas vidare automatiskt om 30 sekunder till vår nya hemsida.

Ring oss på 031-788 41 50 för mer information

Brexit – fas 2 – nya regler från 1 oktober 2021

Brexit – fas 2 – nya regler från 1 oktober 2021

Vi är 9 månader in i Brexit och dess förändringar för transporter av internationella varor. Storbritannien inför nya regler från 1 oktober 2021.

Detta kommer bl.a. att innebära vissa varor, främst ”vissa” ekologiska produkter, livsmedel, varor från animaliskt ursprung, växter som kommer att kräva ytterligare kontroller vid import från EU till Storbritannien. Dessa ändringar kommer att kräva att certifikat fylls i av EU: s exportörer och brittiska importörer. Majoriteten av dessa kontroller kommer att vara ”papperskontroller” snarare än fysiska kontroller på grund av bristen på infrastruktur för att manuellt kontrollera last mellan gränserna. Huvudfokus är att dokumenten produceras korrekt och därmed minskar eventuella problem när varor transporteras till Storbritannien. De nya dokumenten är Exportcertifikat och Veterinärhälsointyg dessa måste fyllas i/undertecknas så att det möjliggör transport av aktuella varor.

På länken nedan hittar ni mer information om fas 1 gällande Brexit och hur gods skickas på rätt sätt. OBS! Sidan kräver inloggning. Saknar du lösenord, hör med din kontaktperson hos IRT.

Brexit vägledning